Promotionen

Parameterized Algorithmics for Bioinformatics

Promovend Quang Bao Anh Bui
Akademischer Grad doctor rerum naturalium
Fachbereich Institut für Informatik
Verfahrensabschluss 11.01.2011
Betreuer 1 Prof. Dr. Sebastian Böcker