Promotionen

Computational Methods for the Analysis of Mass Spectrometry Imaging Data

Promovend Purva Kulkarni
Akademischer Grad Dr.rer.nat.
Fachbereich Informatik
Verfahrensabschluss 17.09.2018
Betreuer 1 Prof. Böcker