Promotionen

Computational Methods for Small Molecule Identification

Promovend Kai Dührkop
Akademischer Grad Dr.rer.nat.
Fachbereich Informatik
Verfahrensabschluss 20.09.2018
Betreuer 1 Prof. Böcker